Tự nhiên nhớ Sài Gòn

Tự nhiên nhớ Sài Gòn, nhớ thời đó cứ mỗi lần ăn cơm xong là đi bộ dọc bờ kè hay ra cái cầu con con ở Văn Thánh. Hôm nào đi một mình thì khùng điên hoặc tự kỉ xíu.
Rồi tự nhiên nhớ Sài Gòn, nhớ bạn bè. Nhớ những ngày đi ăn ốc, hot dog trà đào. Nhớ những ngày mưa lạnh, ngồi sau lưng ai đó thật ấm, ôm một cái thật chặt.
Cre: Nguyễn Quốc Kha