Trong lúc chờ đợi những cải cách vĩ mô

Trong lúc chờ đợi những cải cách vĩ mô, góp những tiếng nói phản biện chính sách giáo dục và lo lắng về những bất cập (không những trong giáo dục mà còn nhiều mặt khác), mỗi giáo viên và những người làm công tác giáo dục vẫn phải đặt sứ mệnh và lí tưởng nghề nghiệp lên cao nhất, làm được cái gì là phải làm, vừa làm vừa đòi hỏi thay đổi vĩ mô. Không thể buông xuôi, để mặc học trò, ngoảnh mặt với sứ mệnh GIÁO DỤC mà nghề nghiệp đã giao phó một khi đã chọn nghề này. Làm một cái gì đó vẫn hơn chẳng làm gì cả, hoặc đòi hỏi vĩ mô phải thay đổi xong thì mới bắt đầu làm, như thế thì đã “toi” mất mấy thế hệ học trò. Lời thề Socrat của nghề nghiệp phải cháy trong tim từng người làm nghề giáo.