Thằng này báo quân đội thì phải

Thằng này báo quân đội thì phải? sỹ quan quân đội xúc phạm người khác trên mạng xã hội.
Hai Hong Nguyen Nguyễn Văn Minh nên bảo tổng biên tập dạy lại lính lác, đừng đế dân người ta nói đám quân đội nhà báo toàn bọn du thủ du thực, và thất học.
Nguyên nhân: Thứ nhất tôi và Nguyễn Văn Minh chửi nhau là chuyện thường ngày trên mạng, đó là chuyện chúng tôi. thằng mặt lồn này vào nhà tôi bình luận rủa tôi chết, vu cáo tôi là bán hàng dởm, rồi phởn động này nọ. Thậm chí hôm nay nhà tôi có giỗ hắn vào bình luận ” giỗ linh ạ” (xem còm hắn ớ dưới) là một sỹ quan với chuẩn mực đạo đức phát biểu như vậy đối với người dân trên mạng đã đúng hay chưa?
Tôi và hắn không thù không oán, hắn chạy vào trang cá nhân của tôi, rủa tôi chết, thậm chí còn bảo ” ba tôi chết ngày nào” thực sự ba tôi đã mất nhưng không phải ngày này. Thiết nghĩ quân đội có loại sỹ quan thế này sao?