Tại sao MRT có nguy cơ “vỡ trận”

Tại sao MRT có nguy cơ “vỡ trận”?
Nước ta nghèo. Nợ công cao, cận kề ngưỡng nguy hiểm. Lẽ ra phải tập trung phát triển xe buýt. Đầu tư xe buýt rẻ hơn nhiều so với MRT. Phải xe buýt mới có thể phủ kín mọi nơi, với hàng nghìn bến, hàng trăm tuyến để có thể thay thế xe máy.
Một vài tuyến MRT với mấy chục bến thì chỉ muối bỏ bể, thay thế xe máy sao được?
Nhưng phát triển xe buýt thì “đụng” xe máy (do phải lấy bớt làn đường cho xe buýt chạy).
Nên người ta mới tập trung làm MRT (để khỏi “đụng” xe máy), trong khi chẳng có đủ tiền.
Để rồi bây giờ thấy nguy cơ “vỡ trận”…