Sau vài tuần miệt mài thì cuối cùng cũng xong

Sau vài tuần miệt mài thì cuối cùng cũng xong.
Chuyên đề về mkt 3.0 và mkt văn hoá được hoàn thành với sự giúp đỡ của hai thầy Lê Quốc Vinh và Sơn Đức Nguyễn cùng các anh em bạn bè. Cảm ơn các thầy.
Chuyên đề được gửi tới hội thảo “Marketing ở Việt Nam từ lý thuyết đến thực tiễn” do Trường ĐH KTQD tổ chức vào ngày 15/6/2017.
Các bạn quan tâm đến chủ đề này để lại địa chỉ email, sau khi hội thảo diễn ra xong sẽ gửi các bạn bản copy để tham khảo.
A nice day to you all, my friends.