Quả sai số lên đến 1

Quả sai số lên đến 1,4 tỷ đô này cuối cùng lại rơi vào đầu chúng ta nặng hơn quả tạ. Thôi mỉm cười độ lượng hơn là gào rú chửi bậy , đã mất tiền lại hại nơ ron thần kinh. Sợi dây kinh nghiệm còn dài lắm và nó luôn xuất hiện đúng lúc để cứu những thằng vừa dốt vừa ngu nhưng khoái lãnh đạo.