Nửa đêm rồi nằm mình xem tài liệu English cho trẻ con thì bạn giáo viên nước ngoài nhắn:

Nửa đêm rồi nằm mình xem tài liệu English cho trẻ con thì bạn giáo viên nước ngoài nhắn:
– Bạn có kháng sinh ko? Hoặc chỗ mua nó
– Tôi có kháng sinh đấy. Bạn xuống lấy nhé !
Nửa phút sau bạn có mặt mh hỏi:
– Bạn đau ở đâu ? ( nghĩ bụng bạn đâu chân là tèo mh rồi nửa đêm chạy ra tiệm mua ư? )
– Tôi đau họng !
– Tôi có đây, cho bạn uống 2 ngày sẽ khỏi !
Ha ha đúng thứ thuốc mà a xã mua cả bịch vì bà xã nào là xoang nào là họng là đầu đau là có ngay.
Dù về cùng con về quê mà ở đây vợ vẫn được chăm sóc cơ đấy
See Translation