Nhân bộ phim tài liệu về cụ

Nhân bộ phim tài liệu về cụ – thiền sư Thích Nhất Hạnh khởi chiếu cuối tuần này.
Một vị thiền sư, nhà triết học-tư tưởng về Phật giáo. Người từng được Martin Luther King đề cử giải Nobel Hoà bình năm 1967. Người ảnh hưởng thứ 2 trong thế giới Phật giáo hiện tại chỉ sau Đạt Lai Lạt Ma. Người viết hơn 100 đầu sách dịch in khắp thế giới. Người có môn đệ khắp thế giới. Một báu vật sống người Việt được thế giới tôn vinh hơn là người Việt.
Phải chăng vì người Việt ham chửi nhau hơn là hành thiền?
Waking up this morning
I smile
Twenty-four brand new hours are before me
I vow to live fully in each moment.”
*
Take my hand
We will walk
We will only walk
We will enjoy our walk without thinking of arriving anywhere
*
Love has no limits
Love never ends
Love is reborn and reborn and reborn
*
Many people are alive but don’t touch the miracle of being alive.