NGHE TIN BTTU ĐÀ NẴNG BỊ KỶ LUẬT

NGHE TIN BTTU ĐÀ NẴNG BỊ KỶ LUẬT, CÀNG THƯƠNG BÁO VĂN NGHỆ, POST LẠI BÀI CŨ:
THÔI THÌ HỌC KIỂU AQ!
Phận nghèo, nghèo đến xót xa
Bấy lâu Văn Nghệ chỉ là ăn đong
Phát hành phải nhặt từng đồng
Có khi giao báo mà không được tiền
Bao lần cứ tự động viên
Cắn răng nuôi báo vì nền văn chương!
Đã nghèo trời cũng chẳng thương
Bỗng dưng gặp phải tai ương bất ngờ
Va đầu vào chiếc ô tô
Biển xanh, biển trắng mập mờ số nhau
Vào nơi khác, chả sao đâu
Không may chạm phải vào râu của rồng!
Thương cho Tổng Thụy long đong
Phạt ba chục triệu mà không có tiền!
Cả Tòa lên xuống đảo điên
Xem gì có giá thì đem đi cầm:
Nhà cho thuê đã mấy tầng
Xe thì một chiếc khi cần còn đi…
Thôi thì học kiểu AQ
Mình ba chục triệu thấm gì họ đâu
Lẽ đời, nhân quả, trước sau
Họ “toi” xe xịn…còn đau hơn mình!
VT.
( Rút trong tập thơ ĐA THANH & PHẢN BIỆN vừa xuất bản)
Vương Trọng