Nếu một ngày

Nếu một ngày

1  
Nếu một ngày, bạn bỏ cuộc thứ bạn đã từng nỗ lực rất nhiều, đừng suy nghĩ về việc “bạn đã từng cố gắng thế nào”.
Bạn chỉ cần nghĩ rằng: “Thời gian qua bản thân đã vất vả rồi”. Vậy là đủ
Ps: nếu mai tôi đi xa nơi này ai sẽ níu tôi ở lại !!!
#hairdresser by Kidop Nguyen tks vợ.chồng a đã vất vả đêm hôm :3
See Translation