Một câu chuyện rất hay và lắng đọng

Một câu chuyện rất hay và lắng đọng. Phúc Đức Tại Mẫu.
Mình đã chứng kiến rất nhiều bạn từ cõi chết trở về. Và ai cũng nói với mình do trước đây gia đình chăm tích Phước. Nên mình rất tin vào nhân quả và Phước Báu
Tích Phước báu … tích Phước báu
” Vị cao tăng giảng quy luật “Thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo” luôn tồn tại, cho dù có tin hay không, chúng ta vẫn luôn đang sống trong luật nhân quả.
Mỗi chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với những hành vi tốt hay xấu đã làm, mỗi người tự tạo cho mình số mệnh. Nếu như việc ác do chính bạn gây ra, vậy tương lại bạn sẽ phải gánh chịu quả đó!” Những lời nói này như một hồi chuông cảnh tỉnh, trực tiếp ngấm sâu vào trong lòng của ông giáo sư.”