Một bài viết nhỏ nhặt tâm lý hẹp hòi ích kỷ của tờ tạp chí của trung ương hội nông dân

Một bài viết nhỏ nhặt tâm lý hẹp hòi ích kỷ của tờ tạp chí của trung ương hội nông dân. Mà lạ ớ chỗ tờ tạp chí của nông dân lại cố súy cho căn bệnh lười nhác của thanh niên Việt. Mình đây 6 tuổi đã biết chăn bò, 10 tuổi đã biết chặt củi, 15 tuổi thì có thế làm việc từ phụ hồ tới bốc vác đến giờ có chết đâu. Bác Hồ từng nói ” Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình” Việc huy động học sinh cấp ba, lứa tuổi trưởng thành đi tham gia vào việc cộng đồng là việc thiết thực có đéo gì mà soi mói? Hơn nữa lứa tuổi này làm những việc như vậy bình thường, con em Hà Tĩnh đa phần nông thôn nên việc làm như vậy chả có gì là quá sức cả, hơn nữa việc làm này cũng không phải đặt nặng về kinh tế, nên không phải ép buộc làm việc quá sức.
Thiết nghĩ nhà báo cỡ này chắc định hướng xã hội đào tạo ra từng lớp thanh niên gà công nghiệp. Vậy nên đừng trách sao sinh viên ra trường không kiếm được việc làm