Máy điện thoại smart phone hỏng đi sửa mấy hôm dùng máy cùi bắp cũng thấy có nhiều cái hay hay phết:

Máy điện thoại smart phone hỏng đi sửa mấy hôm dùng máy cùi bắp cũng thấy có nhiều cái hay hay phết:
– Bố mẹ không phải hỏi con đến 2-3 câu mới trả lời.
– Đỡ Ngồi cafe với bạn bè cả buổi nói chuyện với nhau được 2-3 câu.
– Đỡ bị trách Ngồi nhậu, người ta mời nhau 2-3 cốc rồi mới cầm cốc mình lên uống.
– Đỡ cãi nhau với bạn nữ vì comment, chat, thả tim linh tinh.