Mang tiếng 2

Mang tiếng 2.9 nhưng giờ này 2 sếp e vẫn ngủ và giao nhiệm vụ e nấu ăn trưa nay sau khi cafe 1 mình. Chả là nhân 1 hôm say chót chém là vợ nấu ăn cả năm vất vả nên các dịp ngày nghỉ lễ để chồng vào bếp, không ngờ câu đó bị 2 sếp ghi âm.. rõ là khổ, lỗi cũng là tại thằng Cồn và thằng mõm… chết cũng vì mõm. May được cái quân tử hứa là… hay bùng…( bệnh chung cả nước). Nhưng khả năng vẫn phải đi chợ là hơi cao. Vì bạn cùng giường khó chốn.