LUẬT SƯ PHẢI TỐ CÁO THÂN CHỦ NẾU

LUẬT SƯ PHẢI TỐ CÁO THÂN CHỦ NẾU…
Dịch lại quy định của dự thảo theo ngôn ngữ phàm nhân.
Các phân tích có vẻ quá dài, quá chuyên sâu, quá hàn lâm hiện nay cho thấy quan điểm thế nào cũng có thể thành đề tài học thuật gây tranh cãi, miễn là chúng ta có một ai đó đủ quyền thế lặp đi lặp lại nó.
Cá nhân mình đề xuất cách hiểu quan điểm ủng hộ bắt buộc luật sư phải tố cáo thân chủ nếu phạm tội rất nghiêm trọng… và … một cách đơn giản hơn như sau:
Luật sư A được mời bảo vệ cho bị cáo, nhưng theo quy định này Luật sư A đã tố giác bị cáo. Vụ án tiếp tục, Luật sư B được mời nhưng cũng tố giác bị cáo vì lý do tương tự… Chung quy bị cáo không mời ai được cả vì ai cũng có nghĩa vụ tố giác theo quan điểm lập pháp này.
Dịch lại quy định theo tiếng phàm nhân là: “Cá nhân phạm các tội danh rất nghiêm trọng, phản quốc, a, b, c, d… thì không được mời luật sư hay người nào khác bào chữa, (So anyone accused of crime against our government can go fuck a blender)”.
Quy đinh này hợp với Điều 31 Hiến Pháp đang có hiệu lực hay không? Có hợp với cam kết của Việt Nam trong các Công ước quốc tế hay không? Mọi người tự khắc có quan điểm riêng. Vặn vẹo câu chữ làm khó dân đen quá.
Ảnh không liên quan. Chỉ thấy tóc Trump đẹp mê hồn ;(
See Translation