LẠI CHUYỆN ÔNG THIÊN LÔI

LẠI CHUYỆN ÔNG THIÊN LÔI
Chú là Thiên Lôi làm không cần nghĩ, nhưng đến bây giờ đã biết nghĩ thì lại không được làm.
Tôi mà là lãnh đạo chú thì không chỉ trói tay trói chân chú mà còn bắt chú phải bồi thường những gì đã nát dưới cái búa của chú.
Tôi đã phân tích và cảnh báo rồi nhưng hồi đó chắc là chỉ biết quát nạt mà không chịu nghe, đúng không?
Nhiều lắm là lúc đó nghe bọn trọc phú cổ vũ cố lên cố lên rồi gân cổ nuốt cho hết cái món đường sáp của gà. Tội nghiệp!
Nhưng mà này. Thiên hạ nói việc chú làm chỉ là trò phân phối lại lợi ích có đúng không? Nếu đúng vậy thì không hẳn “phí công” đâu. Chú sẽ có phần đấy!
—————-
Nếu biết chữ thì đọc lại bài này cho thấm:
https://chumonglong.wordpress.com/…/ganh-hang-rong-va-ong-…/