KHOE

KHOE…SÁCH!
Thế là tập thơ ĐA THANH & PHẢN BIỆN của tôi, giấy phép của Nhà xuất bản Hội Nhà văn, đã in xong.
Tập thơ gồm hai phần, Đa thanh và Phản biện.
Đa thanh có trên ba chục bài thơ Đa thanh tôi sáng tác trong thời gian qua, phần lớn đã post trên Fb, mở đầu phần này bằng lời dẫn ” Có loại thơ đa thanh như thế” để bạn đọc làm quen với loại thơ này.
Phần Phản biện tôi chọn lọc những bài có chất phản biện xã hội đã từng đăng với bút danh THẢO DÂN. Phần này gần 40 bài, trong đó có hai bài liên quan tới BTTU Đà Nẵng, tôi vừa post xong. Mở đầu phần này có tiểu luận ” Giá trị của phản biện xã hội” và một trang trích câu thơ của Bác Hồ: ” Nhà thơ cũng phải biết xung phong”!
Khoe cũng là cách giới thiệu cùng bạn đọc!
VƯƠNG TRỌNG.