Kênh truyền hình Đối Ngoại NetViet VTC10 mời về dẫn các chương trình chính luận ^^

Kênh truyền hình Đối Ngoại NetViet VTC10 mời về dẫn các chương trình chính luận ^^
Có ngay cái thẻ mới <3 P/s : các chương trình phát sóng trong nước và cả nước ngoài , đồng bào nhà mình ở bên các nước nhớ bật lên xem nha .. la ka ka