Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,..
Được gieo hạt cho Chuyên gia Phong thuỷ đến từ thành Vinh – Nghệ An,..
Hạt giống tốt, Đất tốt,.. tâm sáng hào phóng,.. cộng hưởng lan xa,.. giúp ích cho đời,.. thành công bền vững,..
Cám ơn năng lượng tốt lành từ Ngô Chung,.. chuyên gia phong thuỷ Nhân Lộc chuyên nghiệp, tận tâm cho ai có duyên,.. người chồng hiền lành, tận tụy của cô em Linh Chi Đặng,.. love you all,..!
P/s: mong sớm có dịp về thành Vinh – gieo hạt, gieo yêu thương, thành công bền vững,..
#DoanhNhanGieoHat
#PhongThuyNhânLộc
#KinhDoanhTuTe
#NiceFriends
See Translation