Gặp người quen

Gặp người quen, ai cũng rôm rả chuyện cũ, có Liên ngồi ngớ ra “ủa, có chuyện đó nữa hả”. Trí nhớ kém từ bé, sợ những môn học bài và sợ cả tiếng nước ngoài. Rất hay quên.
Nên thời bắt đầu đi làm bạn chỉ “Liên viết nhật ký làm việc nhé, rồi sẽ có lúc cần” – câu này thì nhớ, và đúng là câu thần chú trong mọi công việc. Mà người chỉ làm điều này có trí nhớ tuyệt vời lắm.

Liên quên tất!
P/S: không quan trọng LIÊN có thông minh hay không mà quan trọng bạn của Liên rất thông minh nên Liên không có gì ngoài sự nhiệt tình là thương bạn, vì bạn có trí nhớ tốt nên bạn sẽ nhớ lâu những câu nói vô tình của Liên làm bạn buồn. Liên biết khuyết điểm nên thường làm được gì cho bạn vui LIÊN thường sẽ làm ngay và luôn để bù cho cái QUÊN TẤT. Nên đừng ngạc nhiên sao Liên lại cuồng bạn mình như thế!