ĐỔI MẦU

ĐỔI MẦU
Một kỉ tàn phai ngã hố bùn
Linh hồn tổ quốc giặc cùng đun
Thành xương mỹ, pháp hùa tay trổ
Bể huyết cam, tàu trở mặt vun
Móc hố chôn già reo khiếp sợ
Đào mương lấp trẻ chẳng lo chùn
Nhìn theo khứ ảnh trào dâng hận
Một kỉ tàn phai ngã hố bùn
Ngã hố bùn đen một kỉ sầu
Dân tình khốn khổ ngập chìm sâu
Bình yên lấy máu cùng xương đổi
Hạnh phúc dùng gan với mật cầu
Tổ quốc mưa bom làm vụn vỡ
Giang Sơn bão đạn khiến phai nhàu
Hồn thiêng réo gọi từ tâm khảm
Nước việt yêu thương phải đổi mầu
Lương vũ
VÙNG LÊN GIẢI PHÓNG
Chìm sâu một kỷ đã nhơ bùn.
Giặc cướp ngang tàng trút lửa đun.
Máu đổ Dân hèn căm hận chất.
Xương vùi Quốc nhục mối thù vun.
Quăng bom khắp nẻo chân nào ngại.
Xả súng tràn lan bước chẳng chùn.
Đất nước suy tàn bao khổ hạnh.
Chìm sâu một kỷ đã nhơ bùn.
Bùn nhơ một kỷ đã u sầu.
Để mối căm thù ngấm nặng sâu.
Đất nước suy tàn đem nỗi nhục.
Người dân thống khổ gánh cơ cầu.
Làng quê thị xã bom cày đổ
Xóm bản đèo thôn đạn xé nhàu.
Việt quốc ngàn năm không khuất phục.
Vùng lên giải phóng dựng cờ mầu.
Trần tiến việt
…RẠNG MÀU CỜ…
Nhìn thân,.xếp lớp,.tủi lòng sầu.
Xác trẻ, kề bên, hố trủng sâu.
Chiến đấu, hy sinh, vì độc lập.
Giành tranh,hạnh phúc,tự do cầu.
Gian nan bão đạn,tan xương nhão.
Vất vả,..mưa bom,..nát ruột nhàu.
Hai chữ,thiêng liêng, là tổ quốc.
Anh hùng,liệt sĩ,rạng cờ mầu.
Tan Nguyen.pm.22/05/17.
Chú họa bài sau vậy..
Tan Nguyen
. TA MÃI VẺ

Nào ai nhớ lại tử bom bùn
Của những hương hồn giặc nó đun
Bị Mỹ chôn vùi bao trẻ đắp
Quân Tàu xả chém những già vun
Mình đây qúa mạnh nên hùng dũng
Chúng sẽ còn run bởi sợ chùn
Thắng đẹp quê nhà ta mãi vẻ
Nào ai nhớ lại tử bọm bùn.
Bap Lục