Đến thời điểm này tôi chỉ sợ những người sống tốt với mình thôi

Đến thời điểm này tôi chỉ sợ những người sống tốt với mình thôi

1  
Đến thời điểm này tôi chỉ sợ những người sống tốt với mình thôi , vì mình ko biết trả cái tình nghĩa cho nta như thế nào cho phải , còn với những người sống tệ thì dễ mà , họ như thế nào thì mình cứ thế ấy thôi
See Translation

2 Comments

  1. Anonymous says:

    Sắp hói r kìa kk

    1. Anonymous says:

      Tháo hết đằng trc rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *