Đến thời điểm này tôi chỉ sợ những người sống tốt với mình thôi

Đến thời điểm này tôi chỉ sợ những người sống tốt với mình thôi

1  
Đến thời điểm này tôi chỉ sợ những người sống tốt với mình thôi , vì mình ko biết trả cái tình nghĩa cho nta như thế nào cho phải , còn với những người sống tệ thì dễ mà , họ như thế nào thì mình cứ thế ấy thôi
See Translation