Đến hẹn lại lên

Đến hẹn lại lên.
Cứ mỗi mùa mận về lòng tôi lại xôn xao .
Hôm nay nhân dịp thời tiết có mưa nhẹ, tôi đi đường và luôn nghĩ về NÓ. Qua bao nhiêu cái ực vì cái chua tưởng tượng, tôi không cầm lòng được bèn nhanh chóng tấp vào vệ đường. Nhanh chóng quẹo lựa quẹo lựa. Nhanh chóng trở về cắt cắt gọt gọt, thêm chút đường đen, chút muối biển, chút ớt hiểm. Chưa. Trộn đều và cẩn thận để vào tủ lạnh….. (K quên tiện tay bốc lủm, chấm mút vài cái )
5 phút ngâm NÓ trong tủ lạnh đã trôi qua và….. thôi k kể nữa
P/s: chờ ng nơi ấy, chờ hoài k thấy nên là nghỉ ăn nha ng Châu Việt
See Translation