Đấy

Đấy! Vừa đăng bài có mấy tiếng mà e hết sạch da xanh bi rùi! Mỗi lần về được có mấy trăm quả thui! Chế nào lấy nữa cho e hẹn chuyến sau nhé!
Hiện e còn bằng này bao năm roi thui ak!
Năm roi chuẩn vĩnh long róc vỏ ráo múi ko hạt!
Hàng nhà e lúc nào cũng là hàng mới! Các chế cứ chọn quả xuống nước ăn trước quả xanh ăn sau nhé!
Giá : – Năm roi bi size 6.7 : 14k/quả, cả bao 37.38 quả giá 400k
-Năm roi size 8.9 giá 20k/quả cả bao 29.30 quả giá 500k
Buôn inb
Lhe 0968545000
See Translation