Đã có nhiều lần mình từng đề cập đến vấn đề Photoshop rồi mình cũng ko nhắc lại nhiều nữa nhé

Đã có nhiều lần mình từng đề cập đến vấn đề Photoshop rồi mình cũng ko nhắc lại nhiều nữa nhé.
Việc chúng ta can thiệp thế nào , thay đổi ra sao đều ko phải là vấn đề . Tất cả chỉ là công cụ , nó giúp ta hoàn thiện ý đồ và thông điệp truyền tải .
Quan trọng nhất là kết quả chúng ta hướng tới !