Cũng có trường hợp im lặng mà họ biết là mình nhịn thì họ nể lần sau họ ko gây chuyện nữa

Cũng có trường hợp im lặng mà họ biết là mình nhịn thì họ nể lần sau họ ko gây chuyện nữa . Nhưng có trường hợp mình nhịn họ thì họ cho là mình sợ họ họ cho là ngu ko biết trả lời , thì họ lại càng bắt lạt và gây chuyện . sống sao cho vừa lòng ….
See Translation

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *