chuyện thói quen : ăn ở cấm chỉ

chuyện thói quen : ăn ở cấm chỉ.
ăn ở đây từ 198x, hồi đấy thik nhất là gà tần.
công bằng thì cấm chỉ chả có hàng nào xuất sắc, nhưng không có hàng nào tệ. do thuận đường nên hay rẽ qua. và thêm nữa là mấy chú em trông xăm trổ nhưng cực dễ thương. mấy tháng không rẽ qua vẫn nhớ : a ý thik nhiều củ cải khô.
ăn ở cấm chỉ đừng ngồi trong nhà, ngồi ngoài đường vừa ăn vừa ngắm mọi người, bonus là rất nhiều hot girls