Chế khách iu bên e mới dùng #THIÊNXUÂN mới có mấy ngày hà mà đã sáng hẵn ra

Chế khách iu bên e mới dùng #THIÊNXUÂN mới có mấy ngày hà mà đã sáng hẵn ra

1 1 1  
Chế khách iu bên e mới dùng #THIÊNXUÂN mới có mấy ngày hà mà đã sáng hẵn ra
Mà k còn mụn nữa luôn nè
Nám trên mặt chị ấy cũng bớt đi rất rõ
Ơ sao mà iu thế.
IU CÁI THIÊN XUÂN ĐÃ MANG EM ĐI KHẮP MỌI NƠI
See Translation

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *