Căn cứ vào lượng like các post FB của mình thì có lẽ mình

Căn cứ vào lượng like các post FB của mình thì có lẽ mình
KHÔNG NÊN
1. Post hình mình! tội ko đủ đẹp!
2. Viết bài về GD! tội không biết chửi bới nặng lời, chê trách thậm tệ!
3. Review sách! tội không biết viết hoa mỹ!
4. Nhận định các vấn đề XH! tội không biết nói tục tĩu và chửi thề như rải thóc!
CHỈ NÊN
Kể chuyện tình yêu! hoặc DẸP FB luôn cho khoẻ!