bún cô Đào ( không phải bà hay dì nhé )

bún cô Đào ( không phải bà hay dì nhé ) – 233 Trưng Nữ Vương
năm tới là được 40 năm
nước dùng rất ngon, ngọt vị xương, nước trong
giò, thịt, gân, tiết …rất ổn
điểm trừ : không có chả cua.
có điểm cộng và trừ : không thấy mùi mắm ruốc. ít người thik nhưng tớ rất thik.
hàng sạch sẽ, mát
nói nhanh : rất đáng ăn, đáng thử
#beoan