Bôi bôi đập đập các thứ các thứ

1 1 1 1 1  
Bôi bôi đập đập các thứ các thứ
Trắng k tì vết
Kem siêu trắng, siêu mịn, k lộ vân kem, siêu thấm vào da Thsch thức tất cả loại da đen luôn ạ
Chỉ cần chăm chỉ đập kem nhà e thì đen mấy cũng trắng như hot girl luôn nạ
See Translation

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *