ART TODAY

ART TODAY
Triển lãm cá nhân Nguyễn Tư Nghiêm lần thứ Hai (2015) cụ không thể đến xem.
Nhưng hoạ sỹ vẫn lắng nghe và chia sẻ tin về triển lãm cùng vợ-hoạ sỹ Nguyễn Thu Giang.
Dịp ấy, chị Thu Giang hai vai năm ba gánh.
Vai chức phận: Hằng ngày chăm sóc chồng và gia đình.
Vai công việc: Chị gánh nhiều gánh mà cuộc sống xã hội giao phó.
Giữ gìn di cảo và di sản của bố chị (nhà văn Nguyễn Tuân).
Sưu tập, quản lý di sản hội hoạ của chồng.
Cái gánh Giám đốc Bảo tàng Nguyễn Tuân và Nguyễn Tư Nghiêm được đặt lên vai người đàn bà này, quả là một sự lựa chọn của ông Trời và số phận.
Chị tự mình lao tâm, khổ tứ với tất thảy lo toan và công việc để những hiện vật Văn hoá Nghệ thuật của bảo tàng thường xuyên được toả sáng nhằm cống hiến cho đời sống cộng đồng những giá trị to lớn.
Chắc chắn sẽ rất nhiều người yêu quý tác phẩm của Nguyễn Tuân và Nguyễn Tư Nghiêm ghi nhận rằng: Công hoạ sỹ Thu Giang không nhỏ!
Năm 2017, Ngàn Phố Gallery Triển lãm Nguyễn Tư Nghiêm nhằm tưởng nhớ bậc danh hoạ số một của Mỹ thuật Hiện đại Việt Nam.
Hoạ sỹ Nguyễn Thu Giang tham dự lễ Khai mạc với sự trang trọng và gần gũi.
Hẳn là khách mời của Ngàn Phố Gallery đã hài lòng khi tiếp xúc với người quản lý nổi tiếng khó gần của hoạ sỹ Nguyễn Tư Nghiêm.
Hẳn là cụ Nghiêm rất bận nên chị Thu Giang đã thay mặt tham gia Khai mạc Triễn lãm.
Có thể, dưới suối vàng, nhà văn Nguyễn Tuân và danh hoạ Nguyễn Tư Nghiêm rất mãn nguyện với người đàn bà Nguyễn Thu Giang.
See Translation