Untitled

…”Dân không khước từ trách nhiệm công dân trong việc đóng thuế môi trường qua xăng dầu, nhưng dân muốn đồng tiền đó phải được sử dụng hiệu quả. Đó là, dân sẽ không thở bầu không khí ô nhiễm, dân không nhìn thấy những dòng sông, hồ nước, kênh rạch dơ bẩn, dân không đọc những dòng tin về những cánh rừng bị hạ sát, dân không còn nghe bất cứ một dòng tin nào về biển bị chất độc bức tử như Formosa.
Hãy đưa ra cam kết trước khi thu thuế.”
http://laodong.com.vn/…/hay-dua-ra-cam-ket-truoc-khi-thu-th…